สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พบ เครือข่ายหน่วยงานภายนอก

วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ และนางวรรณา วระดี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ให้สอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาล ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเน้นไปที่การขอความความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more