สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พบ เครือข่ายหน่วยงานภายนอก

วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ และนางวรรณา วระดี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ให้สอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาล ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเน้นไปที่การขอความความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด

5 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางวรรณา วระดี ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานของสหกรณ์ และการจัดทำระบบ CoOp Network ซึ่งสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ทำธุรกรรมและตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

Loading

Read more