ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1.พลตำรวจตรีสมชาย ซื่อต่อตระกูล

พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อต่อตระกูล

ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

2.นายวีระยุทธ พนังศรี

นายวีระยุทธ พนังศรี

Loading