สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางวรรณา วระดี ผู้จัดการ นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ และนางสุภาณี นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสชสอ.) ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

ประธานสหกรณ์ตำตรวจฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์ของผู้จัดงานเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในบริหารจัดการสหกรณ์ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารเงิน การลงทุน กฎกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ตำตรวจฯ นำวางหรีดเคารพคุณพ่อเพียร คงทน บิดาของ ร.ต.อ.หญิงวรงค์รัตน์ คงทน รอง สว.(ป.) สังกัดสภ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ด.ต.ธีระพันธ์ มีช่วย กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพคุณพ่อเพียร คงทน บิดาของ ร.ต.อ.หญิงวรงค์รัตน์ คงทน รอง สว.(ป.) สังกัดสภ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่ 31 ม.ค.67 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ฌาปนสถานวัดใหญ่ชัยมงคลขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ตำรวจฯ นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.ต.สุนันท์ ดุกลิ่ม สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ

วันที่ 23 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.ต.สุนันท์ ดุกลิ่ม สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 25677 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ สำนักสงฆ์วัดคลองแคว ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดฌาปนกิจศพวันพหฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ณ ฌาปนสถาน สำนักงสงฆ์วัดคลองแควขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ตำตรวจฯ เข้าร่วมประชุมผู้แทนกลุ่มสีเหลือง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ด.ต.พชร รัตนะโน เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด เข้าร่วมประชุมผู้แทนกลุ่มสีเหลือง (อ.เมือง,อ.ลานสกา, อ.พรหมคีรี, อ.ท่าศาลา, อ.สิชล, อ.ขนอม, อ.นบพิตำ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการเดินขบวนพาเหรต การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Loading

Read more

สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพสมาชิก มอบให้ทายาทของ ร.ต.ต. ประวิทย์ รอดเนียม

วันที่ 17 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการ พร้อมด้วยนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำเงินช่วยเหลือค่าปลงศพสมาชิก มอบให้ทายาทของ ร.ต.ต. ประวิทย์ รอดเนียม และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพด้วยขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดขออนุญาติบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ ธีรยุทธ แสงอุทัย สมาชิกสังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ

วันที่ 17 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ ธีรยุทธ แสงอุทัย สมาชิกสังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เจ้าภาพกำหนดบำเพ็ญกุศลศพในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต. ประวิทย์ รอดเนียม สมาชิกสังกัดหน่วยสภ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ชัยชนะ เสนากัสป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ พ.ต.ท.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต. ประวิทย์ รอดเนียม สมาชิกสังกัดหน่วยสภ.เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลากิตติสังฆการานุสรณ์ (ศาลา 2) วัดบุญนารอบ และมีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานวัดบุญนารอบ ในวันที่ 21 มกราคม 2567ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดขออนุญาติบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more